Les capacitats tecnològiques d’Innotex Center es basen en cada una de les nostres línies d'I+D+i i es concreten en els següents aspectes:

 

 

Projectes d’I+D+i i de Transferència de Tecnologia

 

 

Assessorament personalitzat sobre disseny, producció, qualitat i estudis de viabilitat

 

 

Prototipus i mostraris

 

 

 

Plantes pilot per desenvolupar nous productes i processos

 

Dictamens sobre defectes.

 

Peritatges judicials