ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT

• Estudi en planta pilot del tractament d'aigües residuals industrials i de procés (bioreactors de membrana, decoloració electroquímica, membranes).

• Reutilització i reciclatge d'aigües residuals. Recuperació de colorants. Eliminació de nutrients.

• Determinació de macro i micro contaminants sobre substrats tèxtils i aigües.

• Seguretat química d'articles tèxtils. Determinació química de productes tòxics sobre substrats tèxtils.

• Estudis de biodegradació de contaminants químics i d'inhibició dels processos biològics de depuració.

•Tractaments avançats de depuració d'efluents industrials.