TECNOLOGIA TÈXTIL

• Estructura i propietats dels materials tèxtils.

• Biotecnologia tèxtil, aplicacions enzimàtiques i biopolimériques a les fibres.

• Desenvolupament i aplicació de filaments elàstics.

• Disseny i fabricació de prototips de noves estructures de fils, teixits i no teixits per moda, llar, ús tècnic i intel·ligent.

• Aplicació de microcàpsules en el procés de filatura (aromes, medicaments, cohesionants, lubrificants, humectants, fotoestabilitzadors i altres productes per conferir propietats específiques als materials).

• Innovacions en els processos de filatura, blanqueig, tintura i acabat.

• Optimització i avaluació de detergents i aplicació de tensioactius i polímers sobre tèxtils.

• Construcció de maquinària tèxtil i equips de mesura i control.

• Anàlisi de fibres, fils, teixits i estructures no teixides. Dictàmens oficials de defectes.