TOXICOLOGIA I MICROBIOLOGIA MEDIAMBIENTAL I SANITÀRIA

• Recerca bàsica i aplicada en aspectes mediambientals: toxicologia i microbiologia.

• Seguretat i formulació de productes segons les directives europees.

• Detecció de biopelícules en superfícies, biodegradació de polímers i estratègies de desinfecció.

• Estudi dels canvis cel·lulars causats per l'acció de fàrmacs, contaminants i microorganismes.

• Ecotoxicologia dels contaminants químics i biològics al mig aquàtic i terrestre.

• Efectes fisiològics i histopatológics en organismes aquàtics.

• Mètodes de toxicitat in vitro amb cèl·lules i sistemes alternatius.

• Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb xenobiòtics.

• Desenvolupament de nous mètodes de toxicitat i viabilitat.

• Estudis de toxicitat, bioacumulació, biodegradació de possibles contaminants químics i biològics en productes industrials i materials diversos.

• Estudis i desenvolupament de biosensors.

• Anàlisi de biomarcadors específics.