La Investigació, el Desenvolupament i la Innovació que es realitza a Innotex Center es desenvolupa en dues gran àrees: Àrea Tèxtil i Àrea de Medi Ambient.

 

Les línies de recerca de l'Àrea de Medi Ambient són les següents: