Anàlisi i tractament d'aigües residuals i de procés

Resum línia recerca 

 

Tot i tenir cura per minimitzar el consum de productes químics, d’aigua i energia durant el procés productiu, al final queden uns efluents líquids amb productes orgànics e inorgànics, alguns de difícil eliminació ( colorants, retardadors de flama, antiestàtics, repel·lents al aigua i oli, tensioactius, sals etc).

 

En aquesta línia s’estudia el comportament i la millora dels diferents processos de depuració en la depuració d’efluents industrials. Es treballa tant en processos biològics ( Fangs actius, Bioreactors de Membrana- MBR, Reactors de llit mòbil- MBBR etc) com amb processos fisico-químics ( coagulació-floculació, membranes, processos electroquímics d’oxidació avançada ...).

La recerca se centra principalment per resoldre els problemes dels efluents de l’industria tèxtil, però també d’altres sectors industrials com la química fina, detergents, alimentari etc.

 

 

Sub- línies principals de recerca

• Estudis en planta pilot i tractaments avançats de depuració

• Plantas pilot in situ

• Plantas pilot de laboratori

• Estudis d’eliminació del color d’efluents

• Estudi de nous coagulants

• Optimització de plantes depuradores

• Càlculs de disseny i modificació de processos de depuració

• Modelització matemàtica de processos de depuració

 

 

Projectes/Convenis

 • Cel·la UVEC de depuració d'aigües
 • Projecte Demostratiu i participatiu de Disseny de tecnologies apropiades per a la potabilització d'aigues a zones semiàrides, mitjançant la utilització de coagulants naturals a Base de la planta moringa oleifera.
 • C-04419 A.C.A AGENCIA CATALANA DEL AGUA : año 2001
  • Assaigs amb bioreactors de membrana en el tractament d’aigües residuals urbanes
 • C-04498 AJUNTAMENT DE TERRASSA : año 2001
  • Emissió de compostos volàtils en els processos de tintura i acabat d’articles tèxtils
 • C-04730 KAO CORPORATION : año 2002
  • Estudio de la generación de carbonatos y bicarbonatos en los procesos productivos de KAO CORPORATION Mollet con objeto de su minimización.
 • C-04894 KAO CORPORATION : año 2002
  • Estudio de la depuración biológica de los efluentes de Aromas producidos en la factoría de KAO CORPORATION S.A. EN OLESA DE MONTSERRAT
 • C-05240 SATINA : año 2003
  • Investigación de los procesos de SATINA : caracterización de efluentes líquidos.
 • C-04287 CEPICMA : año 2003
  • Realización de análisis de efluentes líquidos mediante Espectrometría de Adsorción Atómica, análisis de TOC y CG-MS 
 • C-05559 RECASENS : año 2004
  • Investigación de los procesos de procesos de tintura de RECASENS S.A.: caracterización de efluentes líquidos
 • C-05547 PURAC S.A. : año 2005
  • Estudio de la viabilidad de depurar los efluentes de PURAC S:A: mediante un MBR y posterior eliminación de la salinidad mediante membranas.
 • C-06401 ABELLÓ LINDE S.A : año 2006
  • Aplicaciones del oxígeno líquido en la depuración de aguas residuales, y su complementariedad con los BRM
 • C-06685 CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL VALLESANA: Año 2007
  • Diagnóstico del estado de la EDAR de C.I.V.y posibilidades de mejora
 • C-06766. GRAU,SA: Año 2007
  • Investigació de processos de tintura ia acabats de GRAU,S.A., caracterització dels efluents i la seva repercussió en el medi ambient
 • C-07017 PETFOOD INGREDIENTES,S.L.: Año 2007
  • Desarrollo de un nuevo sistema de tratamiento de aguas que elimina la etapa de evaporación actual en los procesos de fabricación de harinas de carne
 • C-07358 HENKEL IBÉRICA, S.A.: Año 2008
  • Estudio de los circuitos de agua de proceso y aguas residuales para obtener una reducción de carga contaminante y reducir los costes de tratamiento
 • C-07722 ECOCAT,S.L.: Año 2009
  • Estudio de nitrificación-denitrificación en planta piloto de fangos activados de los efluentes de entrada al biológico 2 de ECOCAT.
 • C-08057 ALTE Transportation, S.L.: Año 2009
  • Nuevo sistema de depuración de aguas negras para módulos de aseo del sector ferroviario.

 

Serveis 

 

 • Anàlisi d’aigües de procés i residuals
 • Anàlisi de contramostres i determinació de la DUCA
 • Estudis de depuració d'efluents
 • Optimització de plantes depuradores d'aigües residuals

  

Persona de contacte Martí Crespi Rosell