Ecotoxicologia Aquàtica

Resum línia recerca 

 

L’objectiu general de la línia es estudiar l’impacte que els diversos tipus de contaminants poden produir en el medi aquàtic, ja sigui en comunitats naturals o a nivell de laboratori. 

En l’avaluació de l’impacte ecològic es poden tenir en compte diferents paràmetres o aspectes tals com els efectes sobre la supervivència i el comportament de les espècies d’organismes, la incidència a nivell de metabolisme sobre alguns biomarcadors generals i específics de determinades funcions metabòliques, les alteracions transitòries o permanents ocasionades per situacions de contaminació ambiental, entre altres com la permanència o biodegradació, etc..

 

 

Sub-línies principals de recerca

 • Estudis de toxicitat aguda i crònica.
 • Estudis de camp amb organismes aquàtics.  
 •   

  

Projectes/Convenis

 • Desenvolupament d’estudis de recerca toxicològics. 
 • Avaluació del risc ecològic de pesticides en les comunitats naturals i explotades d´invertebrats al Delta de l´Ebre i zones d´influència.
 • Desenvolupament d´un nou compost biocida biodegradable per al control i eliminació de patògens en aigües.
 • Recerca ecotoxicològica per a l’avaluació del Risc ambiental d’un API. 
 • Efectes d´hidrocarburs contaminants sobre comunitats de peixos en ecosistemes aquàtics de la riera de les Arenes; Incendi a Talamanca.
 • Avaluació d'efectes ecològics de barreges de contaminants en comunitats aquàtiques.
 • Toxicitat i capacitat de disrupció tiroidea dels retardants de flama bromats i dels seus productes de degradació i metabolització.
 • Riscos ambientals de barreges de contaminants en ecosistemes aquàtics. Bases científiques per a la gestió ambiental sostenible. 

 

Serveis 

 

 • Estudis de toxicitat aguda i crònica segons guies i normes estandarditzades, i mètodes propis.
 • Assaigs amb bacteris, algues, dafnies i peixos.
 • Estudis de biodegradació en medi aquàtic.

  

Persona de contacte Maria Carme Riva Juan