Ecotoxicologia Terrestre

Resum línia recerca 

 

L’objectiu general de la línia es estudiar l’impacte que els diversos tipus de contaminants poden produir en el medi terrestre, ja sigui en comunitats naturals o a nivell de laboratori. Dins l’ecotoxicologia terrestre es consideren dos blocs ben diferenciats:  els  sòls i els sediments. En l’avaluació de l’impacte ecològic en medi terrestre es poden tenir en compte diferents paràmetres o aspectes tals com els efectes sobre la supervivència i el comportament de les espècies d’organismes, la incidència a nivell de metabolisme sobre alguns biomarcadors, així com les alteracions ocasionades per situacions de contaminació ambiental.

 

Sub-línies principals de recerca

 • Caracterització fisicoquímica i biològica de sòls i de sediments 
 • Estudis amb plantes 
 • Estudis amb invertebrats terrestres  

  

Projectes/Convenis

 • Biomonitorització de sòls contaminats: Avaluació del risc ecològic (ERA) en comunitats d’invertebrats de zones seleccionades de Cataluña.(Soilbiomonitor)
 • Viabilitat d’un assaig per l’avaluació ambiental del sòl. (Coltox).
 • Mètodes Biològics per Avaluar el Risc Ambiental de Substàncies Contaminants en Ecosistemes Fluvials Mediterranis.
 • Desenvolupament de tests ecotoxicològics per mesurar organismes del Riu Ebre i anàlisi del risc químic dels fangs de l´embassament de Flix.
 • Desenvolupament d’un assaig per avaluar la contaminació dels sòl (2009)
 • Nous Instruments per l’Avaluació del Grau de Contaminació del Sòl (2008)

 

Serveis 

 

 • Paràmetres fisicoquímics i biològics en mostres de sòls i de sediments.Estudis de toxicitat aguda i crònica segons guies i normes estandarditzades, i mètodes propis amb plantes i amb invertebrats terrestres:
 • Estudis de toxicitat amb plantes
 • Estudis amb invertebrats terrestres 
  • Assaigs d’allunyament amb cucs de terra 
  • Assaigs de toxicitat aguda i de reproducció amb cucs de terra   
  • Assaigs d’alunyament i de toxicitat amb insectes (col·lèmbols)

  

Persona de contacte Maria Carme Riva Juan