Reutilització  i reciclat d'aigües residuals

Resum línia recerca 

 

Tot i tenir cura per minimitzar el consum de productes químics, d’aigua i energia durant el procés productiu, al final queden uns efluents líquids amb productes orgànics e inorgànics, alguns de difícil eliminació ( colorants, retardadors de flama, antiestàtics, repel·lents al aigua i oli, tensioactius, sals etc).

 

En aquesta línia s’estudia el comportament i la millora dels diferents processos de depuració en la depuració d’efluents industrials. Es treballa tant en processos biològics ( Fangs actius, Bioreactors de Membrana- MBR, Reactors de llit mòbil- MBBR etc) com amb processos fisico-químics ( coagulació-floculació, membranes, processos electroquímics d’oxidació avançada ...).

La recerca se centra principalment per resoldre els problemes dels efluents de l’industria tèxtil, però també d’altres sectors industrials com la química fina, detergents, alimentari etc.

 

Sub- línies principals de recerca

 • Processos avançats d’oxidació electroquímica
 • Processos de membrana : MF,UF,NF i OI
 • Recuperació de colorants
 • Reutilització d’aigües residuals
 • Recuperació de salmorra dels banys de tintura

 

 

 

Projectes/Convenis

 • ElectroChemical technique (EC) combined with UV irradiation for the treatment and reuse of dyeing textile wastewaters: Industrial marketing
 • Tractament d'efluents insdustrials mitjançant tècniques de membranes
 • TRATAMIENTO ELECTROQUIMICO DE COLORANTES Y REUTILIZACION DE EFLUENTES INDUSTRIALES
 • Regeneration and reuse of runoff and drainage water in agricultural plots by combined naturally water treatment systems
 • TECNICAS ELECTROQUIMICAS FOTOELECTRICAS Y MEMBRANA APLICADAS A LA DEGRADACION DE COMPUESTOS POCO BIODEGRADABLES EN EFLUENTES INDUSTRIALS
 • Aplicación de procesos electroquímicos y radiación ultravioleta a la degradación de colorantes reactivos para la reutilización de los efluentes de tintura.
 • Aplicación de métodos electroquímicos a la degradación de colorantes reactivos y reutilización de las aguas residuales de tintura 
 • Decoloración de aguas residuales textiles por métodos electroquímicos y estudio de su reciclado.
 • C-04197 HENKEL IBERICA S.A. : año 2001
  • Estudio de un pretratamiento que mejore el flujo de permeado de la instalación de membranas cerámicas y ayuda técnica para implementar el proceso
 • C-06805 ASEGEMA: Año 2007
  • Solucions tècniques per eliminar el color dels efluents tèxtils, aplicació al cas de l'industria tèxtil del Maresme
 • C-06974 CECOT: Año 2007
  • Gestió integral de l’ús eficient de l’aigua (GIE H2O)
 • C-06880 AUMA: Año 2008
  • Solucions tècniques per la valorització de llots produïts a les Estacions de Tractament i Depuració d’Aigua
 • C-08846 CREVIN,S.A.: Año 2012
  • Filtració de les aigües residuals de tintura amb membranes d’UF i disseny d’una instal·lació per la seva reutilització.
 • C-01036 ARCHROMA : año 2013
  • Evaluación del proceso de decoloración de Tejidos DENIM y estudio de las alternatives a la etiqueta ecològica ECOLABEL
 • C-10305  KAO CORPORATION : año 2015
  • Reutilización de los efluentes de KAO CORPORATION mediante un MBR

 

Serveis 

 

 • Estudis de reciclat i reutilització d’aigües residuals
 • Estudis de decoloració d’efluents
 • Estudis de recuperació de colorants 
 • Estudis de recuperació de salmorres

  

Persona de contacte Victor López GrimauMaria Carmen Gutiérrez Bouzan