Polímers tèxtils i matèries primeres

Resum línia recerca 

S'estudien les propietats de les fibres naturals i químiques d’aplicació tèxtil. Aquestes propietats es refereixen a la seva microestructura i aquesta relacionada amb les seves propietats físiques, mecàniques, tèrmiques, químiques i de sorció.

Molt importants han estat els treballs relacionats amb la llana, cotó, viscosa i altres fibres artificials i del polièster, la poliamida, la acrílica i la polilactida com les més estudiades entre les fibres sintètiques.

S’ha estudiat el canvi de la microestructura i de les propietats de les fibres amb totes les variables del seu processat.

També es desenvolupen noves tècniques  de caracterització i d’adequació de les tècniques ja utilitzades amb altres fibres pels nous polímeres fibrosos, principalment de noves fonts de fibres naturals. S’estudia la seva adequació i es fan els tractaments adients pel seu tractament a la filatura, teixidoria, tintura i acabat i també en els processos d´estructures tèxtils no teixides. 

La fita en aquest cas és aconseguir el disseny de prototips a partir de noves matèries i caracteritzar les seves propietats per tal de trobar noves fonts de matèries primeres d’aplicació comercial.

També s’estudia la funcionalització dels materials convencionals i de nova tecnologia, amb tècniques diverses, per obtenir noves propietats (veure la línia de recerca corresponent).

 

Línies principal de recerca 

 • Fibres naturals 
 • Fibres químiques 
 • Noves matèries primes renovables 
 • Polímers funcionals 

 

Projectes/Convenis

 

 • Obtenció de composites d’altes prestacions mitjançant la inclusió de nano i micropartícules ceràmiques en fibres de polièster.
 • Microestructura, caracterització i propietats de les fibres de polilactida.
 • Tractaments tèrmics industrials de la poliamida 6.6. Modificació de la microestructura i la seva relació amb les variables del processat
 • Fabricació de noves estructures polimèriques per automoció
 • Nova metodologia per aplicar microcàpsules a la vena fibrosa
 • Optimització del procés productiu de fibres d’Aramida
 • Noves aplicacions de la fibra XLA
 • Aplicació de plasma en materials polimèrics
 • Desenvolupament de tècniques de filatura per  processar fibres vegetals, d’ús no convencional, a fi i efecte d´aprofitar els recursos naturals d´una manera sostenible.
 • Tractament dels residus de fibres, obtinguts de tot el procés tèxtil,  pel seu reaprofitament.

Serveis 

Caracterització de les propietats dels polímers.

Dictàmens sobre defectes de fabricació dels polímers.

Fabricació de prototips.

Adequació dels sistemes convencionals de filatura a les noves fibres.

Tècniques de reciclat de les deixalles tèxtils. 

 

 

Persona de contacte Diana Cayuela Marín

Investigadors

Diana Cayuela Marin