ACREDITACIONS I CERTIFICACIONS

 

 

INNOTEX CENTER compta amb sistemes de gestió de qualitat basats en la norma ISO9001 i EFQM, validats per ACC10-Tecnio.

 

INTEXTER UPC:

  • Certificat per a la realització d’assaigs, informes tècnics, valoracions, dictàmens, peritatges i projectes per desenvolupament de treballs (Certificació de TUV sud Nº 0412093) segons norma ISO 9001:2008.
  • Establiment tècnic auxiliar de l’agència Catalana de l’aigua (nivell B).
  • Fins al 31 d'agost de 2016, l'INTEXTER ha estat acrditat per a la realització d'assaigs de productes tèxtils (acreditació núm. 443/LE737) i per a la realització d'assaigs d'aigües (acreditació núm. 443/LE1016) segons UNE-EU-ISO/IEC 17025:2005.

 

CRIT UPC està inscrit:
  • Registre de laboratoris agroalimentaris de la Generalitat de Catalunya, com a Laboratori Reconegut pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca (num.254).
  • Laboratori de salut ambiental i alimentària autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (núm R7-200-05).
  • Certificació de compliment de Bones Pràctiques de Laboratori per a la realització d’estudis sobre seguretat de substàncies químiques en l’àrea d'Ecotoxicologia sobre organismes aquàtics.