SECTORS EMPRESARIALS D'APLICACIÓ

L'orientació transversal d'INNOTEX CENTER i els equips de professionals multidisciplinaris permeten l'aplicació multisectorial dels nostres desenvolupaments i tecnologies a un ampli conjunt de sectors industrials com ara: 

 

• Aeronàutic

 

• Automoció

 

• Ceràmica 

 

• Construcció de maquinària tèxtil

 

• Cosmètic

 

• Esports i oci

 

• Farmacèutic (principis actius)


• Laboratoris d’Anàlisi Ambiental


• Mèdic i sanitari

 

• Químic (biocides, auxiliars de subsectors, detergents, colorants i pigments)

 

• Seguretat i protecció personal

• Tèxtil (moda i llar)